Skip to main content

Al VII-lea Congres al Societatii de Neurologie din Romania - Bucuresti 13-16 Mai 2009

SOCIETATEA DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA

ŞI UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA” BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA” BUCUREŞTI

 

Limba Romãna
English Language

Comitetul de organizare al

SOCIETĂŢII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA

 • Preşedinte:
 • Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru
 • Preşedinte de onoare:
 • Prof. Dr. Alexandru Şerbănescu
 • Comitet ştiinţific:
 • Prof. Dr. Constantin Popa
 • Prof. Dr. Ion Pascu
 • Prof. Dr. Ioan Mărginean
 • Prof. Dr. Cristian Popescu
 • Prof. Dr. Constantin Dumitru
 • Prof. Dr. Felicia Ştefanache
 • Prof. Dr. Lăcrămioara Perju-Dumbravă
 • Prof. Dr. Alexandru Zolog
 • Prof. Dr. Liviu Matcău
 • Prof. Dr. Cornelia Zaharia
 • Prof. Dr. Marina Ţicmeanu
 • Prof. Dr. Ana Câmpeanu
 • Prof. Dr. Dafin Mureşanu
 • Conf. Dr. Andrei Nistorescu
 • Conf. Dr. Ioan Buraga
 • Conf. Dr. Cristina Panea
 • Conf. Dr. Cristina Tiu
 • Secretar General:
 • Dr. Bogdan O. Popescu
 • Comitet local:
 • Dr. Adina Roceanu
 • Dr. Florina Antochi
 • Dr. Ioana Mîndruţă
 • Maria Niţoi

Manifestarea, onorată de o prestigioasă participare internaţională, va avea următoarele teme:

 • Impactul dezvoltării tehnologice asupra cunoaşterii funcţiilor şi patologiei sistemului nervos

 • Migrena şi algiile faciale

 • Varia

Şi se va desfăşura la Bucureşti, pavilioanele ROMEXPO, sala „Nicolae Titulescu”.

Secretariatul Ştiinţific al Congresului funcţionează până la data de 15.04.2009 la Clinica de Neurologie S.U.U.B., tel. (021) 318 05 02, fax (021) 312 81 02. Adresa: Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru, Societatea de Neurologie din România, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, Clinica de Neurologie, et. IX, Splaiul Independenţei 169, sector 5, 050098, Bucureşti.

Pe adresa site-ului web al SNR (www.neurology.ro) puteţi găsi informaţii la zi despre activitatea SNR şi Congresul Naţional de Neurologie 2009.

Persoană de contact:

Secretar General S.N.R.

Dr. Bogdan O. Popescu, e-mail: bogdan_ovidiu_popescu@yahoo.com Tel. Mobil: 0744 35 34 33.

 

Secretariatul Organizatoric al Congresului, care rezolvă toate problemele legate de evidenţa plăţii taxei de participare, locul de desfăşurare al congresului şi coctailurilor, cazarea participanţilor şi alte detalii organizatorice, este asigurat de firma Romania Travel Plus , tel: (021) 230 51 10, fax: (021) 230 50 42, e-mail: veni@rotravelplus.com. Cu excepţia problemelor legate de programul ştiinţific şi a acelora legate de plata taxei de membru al societăţii, vă rugăm insistent ca orice întrebări să fie adresate secretariatului organizatoric.

Taxa de membru al Societăţii de Neurologie din România este, pentru anul 2009, 200 lei pentru medicii specialişti şi primari şi 100 lei pentru medicii rezidenţi. Vă rugăm să achitaţi taxele de membru cât mai curând posibil (până la sfârşitul lunii aprilie 2009), pentru a face posibilă plata cotizaţiei S.N.R. la societăţile europeană şi modială. De asemenea, avem rugămintea să păstraţi chitanţa emisă de banca unde aţi efectuat plata. Pentru a putea beneficia de plata unei taxe reduse de participare la Congresul Naţional de Neurologie 2009 este necesar, de asemenea, să achitaţi taxa de membru cât mai devreme, chiar în avans dacă doriţi să vă încadraţi la categoriile de reduceri prin plată anticipată (a se vedea tabelul de mai jos). Vă rugăm ca după achitarea taxei de membru să trimiteţi o copie a chitanţei bancare şi numele scris cu negru, cu majuscule, împreună cu menţiunea: „taxa de membru al S.N.R.” prin fax, la numărul (021) 312 81 02.

Taxa de participare la Congres cât şi taxa de membru al Societăţii vor putea fi achitate în contul BCR, sucursala sectorului 5, Bucureşti, către Societatea de Neurologie din România, cont: RO24RNCB0076029420400001. Vă rugăm ca după achitarea taxei de participare la Congres să trimiteţi o copie a chitanţei bancare şi numele scris cu negru, cu majuscule, împreună cu menţiunea: „taxă de participare la Congres” prin fax, la numărul (021) 230 50 42 (Tricolor 21).

În acelaşi timp, vă anunţăm că pentru participanţii la Congres care nu vor achita taxa de participare până la 15.04.2009, comitetul de organizare nu se angajează să ofere o mapă completă şi nici să asigure rezervarea locurilor de cazare.

Cazarea participanţilor poate fi rezervată, prin agenţia Romania Travel Plus la

Tel : 021/2305110, fax : 021/2305042.

Taxa de participare la Congresul Naţional de Neurologie 2009

tarife

 

 

 

 

 

* După 15.04.2009 nu se vor mai putea achita cotizaţiile de membru şi taxele de participare prin contul bancar al Societăţii, întrucât nu va mai exista timpul necesar procesării înregistrării.

Vă rugăm să trimiteţi rezumatele lucrărilor pe care doriţi să le prezentaţi prin intermediul poştei electronice pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 15.03.2009, pentru a face posibilă tipărirea acestora în suplimentul Revistei SNR. Rezumatul trebuie să aibă obligatoriu variantă română şi engleză, fiecare de maxim 250 de cuvinte, trebuie să conţină numele (iniţiale ale prenumelor + nume de familie, indiferent de sexul autorilor) şi adresa oficială a autorilor.Autorul care va prezenta lucrarea va fi trecut cu litere aldine (bold). Rezumatele trebuie editate ca documente Word, nu este posibilă includerea de figuri sau tabele, şi ele vor fi ataşate mesajului electronic. In mesajul electronic va rog sa includeti si un numar de telefon unde autorii pot fi contactati, sectiunea pentru care este trimisă lucrarea şi forma de prezentare pentru care autorii optează, comitetul de organizare rezervându-şi dreptul de a accepta sau nu lucrările iar pentru cele acceptate de a decide forma de prezentare.

Rezumatele primite după 15.03.2009 nu vor mai fi luate în considerare. Majoritatea lucrărilor trimise vor fi prezentate sub formă de poster.

Acest anunţ a fost editat şi distribuit de către Societatea de Neurologie din România în colaborare cu compania Worwag Pharma Romania.

 

Publicat de:

Administrator

In data de:

14 November 2009

Accesat de:

8195