Skip to main content

AL X-LEA CONGRES AL SOCIETĂȚII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA

AL X-LEA CONGRES AL SOCIETĂȚII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA

BUCUREȘTI, 16-19 MAI 2012

PROGRAMUL ȘTIINȚIFIC

 

 

Miercuri, 16.05.2012
08.00 - 13.00 Curs satelit: Actualităţi în neuropatii periferice – Sala Bucureşti
Moderatori: Prof. Dr. O. Băjenaru, Prof. Dr. C.D. Popescu
08.00 – 08.20 O. Băjenaru – Deschidere curs
08.20 – 08.50 M. Simu – Actualităţi în neuropatia diabetică
08.50 – 09.20 A. Ene – Diagnostic diferenţial al mononeuropatiei multiplex
09.20 – 09.50 I. Mîndruţă – Neuropatii cronice infl amatorii
09.50 – 10.20 C. Panea – Abordarea modernă a poliradiculonevritelor acute
10.20 – 10.30 Întrebări şi discuţii
10.30 – 11.00 Pauză de cafea
11.00 – 11.30 O. Băjenaru – Neuropatii infecţioase
11.30 – 12.00 C.D. Popescu – Durerea în neuropatiile periferice
12.00 – 12.30 I. Mărginean – Diagnosticul diferenţial al neuropatiilor ereditare
12.30 – 13.00 T. Lupescu – Neuropatii cronice la vârstnici
13.00 – 13.10 Întrebări şi discuţii
13.10 – 13.30 Evaluare
12.00 Deschiderea Secretariatului Congresului – înscrierea participanţilor
14.30 – 19.00 Simpozioane ştiinţifi ce satelit – Sala Bucureşti
14.30 – 16.00 Simpozion ştiinţifi c – Terapii moderne în scleroza multiplă (I)
16.15 – 17.45 Simpozion ştiinţifi c – Terapii moderne în scleroza multiplă (II)
18.00 – 19.30 Simpozion ştiinţifi c – Terapii moderne în scleroza multiplă (III)
20.00 Cocteil de deschidere a Congresului
8 ROMANIAN JOURNAL OF NEUROLOGY – VOLUME XI, SUPPLEMENT 1, 2012
Joi, 17.05.2012
08.30 – 09.00 Deschiderea ofi cială a Congresului – Sala Bucureşti
09.00 – 10.00 Conferinţa de onoare „Gheorghe Marinescu“ – G. Comi (Milano, Italia) –
Individualized treatment in multiple sclerosis – Sala Bucureşti
Moderatori: Prof. Dr. O. Băjenaru, Prof. Dr. C.D. Popescu
10.00 – 10.15 Pauză de cafea
10.15 – 13.45 Scleroza multiplă– comunicări orale în plen (I) – Sala Bucureşti
Moderatori: Conf. Dr. C. Tiu, Conf. Dr. R. Bălaşa
10.15 – 10.45 O. Băjenaru – Terapii actuale şi de viitor în scleroza multiplă
10.45 – 11.05 R. Bălaşa, Z. Bajko, I. Pascu – Titrul seric al IL-17 contribuie la răspunsurile
heterogene ale pacienţilor cu scleroză multiplă la terapia cu interferon beta
11.05 – 11.25 C. Ionete – Rolul depleţiei de celule B în scleroza multiplă
11.25 – 11.45 M.I. Popa, G.L. Popa – Boala Lyme, etiologie, difi cultăţi în diagnostic,
metode de prevenire şi control – diagnostic diferenţial cu scleroza multiplă
11.45 – 12.05 C.D. Popescu, O. Bolbocean, B. Ignat – Modifi cările potenţialului evocat
motor şi a timpului de conducere motorie centrală în puseu la pacienţii cu
scleroză multiplă
12.05 – 12.25 R. Tănăsescu – Imunitatea gastrointestinală şi scleroza multiplă: o relaţie
de „dragoste şi ură“ cu implicaţii potenţiale terapeutice
12.25 – 12.45 M. Ţicmeanu – Fenomenele paroxistice ca expresie clinică a sclerozei
multiple
12.45 – 13.05 C. Tiu, C. Găvan, E. Teracoasa, A. Poalelungi, O.A. Băjenaru –
Particularităţi clinice ale pacienţilor cu scleroză multiplă trataţi cu
Natalizumab – experienţa noastră
13.05 – 13.25 S. Petrescu – Evaluarea nervului optic identifi că biomarkeri ai patologiei
axonale în scleroza multiplă
13.25 – 13.45 I.D. Cuciureanu – Bariera hematoencefalică în scleroza multiplă – noi
implicaţii terapeutice
13.45 – 14.30 Pauză de prânz
14.30 – 16.00 Simpozioane paralele:
Simpozion ştiinţifi c – Tratamentul imunomodulator şi profi lactic în scleroza multiplă
– Sala Bucureşti
Simpozion ştiinţifi c – Forme farmaceutice inovative în terapia bolilor neurologice
– Sala Roma
16.15 – 17.45 Simpozioane paralele:
Simpozion ştiinţifi c – Terapii noi în boala Parkinson avansată – Sala Bucureşti
Simpozion ştiinţifi c – Terapii actuale în demenţe – Sala Roma
18.00 – 19.30 Simpozioane paralele:
Simpozion ştiinţifi c – Terapia complexă a bolilor vasculare cerebrale (I) – Sala Bucureşti
Simpozion ştiinţifi c – Terapia complexă a bolilor vasculare cerebrale (II) – Sala Roma
ROMANIAN JOURNAL OF NEUROLOGY – VOLUME XI, SUPPLEMENT 1, 2012 9
Vineri, 18.05.2012
08.30 – 09.10 Manifestări neurologice în boli metabolice, toxice şi carenţiale – comunicări orale în
plen (I) – Sala Bucureşti
Moderatori: Prof. M. Simu, Conf. I.D. Cuciureanu
08.30 – 08.50 I.M. Cojocaru, M. Alexianu, V. Şapira, G. Socoliuc, C. Herţea, A. Ionescu
– Lupus eritematos sistemic, granulomatoză Wegener, sarcoidoză sau boală
metabolică cu complicaţii neurologice? Consideraţii asupra unui caz cu
glicosfi ngolipoidoză
08.50 – 09.10 I. Buraga, I. Davidescu, G. Mihăilescu, S. Nica – Encefalopatia uremică – o
provocare diagnostică şi terapeutică
09.10 – 11.40 Simpozion comun Consiliul Român al Creierului – Societatea de Neurologie din
România – Sala Bucureşti
09.10 – 09.20 M. Dorobanţu – Societatea Română de Hipertensiune (invitat special)
09.20 – 10.00 W. Grisold (Viena, Austria) – Cancer in and around the brain
10.00 – 10.20 C. Tiu – Accidentul vascular cerebral – problemă majoră de sănătate în
România
10.20 – 10.40 C. Tudose – Memoria episodică, memoria de lucru şi memoria semantică
– defi niţii şi semnifi caţii clinice
10.40 – 11.00 L. Spiru – Medicina preventivă, predictivă, personalizată în abordarea
timpurie diagnostică a Defi citului Cognitiv Lejer
11.00 – 11.20 D. Craiu – Tratamentul epilepsiei la adolescenţă şi tranziţia către vârsta adultă
11.20 – 11.40 L. Zăgrean – Neuroştiinţele în Societatea Bazată pe Cunoaştere
11.40 – 12.00 Pauză de cafea
12.00 – 13.00 Scleroza multiplă – comunicări orale în plen (II) – Sala Bucureşti
Moderatori: Prof. C. Zaharia, Conf. C. Panea
12.00 – 12.30 O. Bolbocean, V. Bohotin, B. Ignat, C.D. Popescu – Anomaliile conducerii
transcaloase la pacienţii cu scleroză multiplă
12.30 – 13.00 C.D. Popescu, M. Cosmulescu – Un nou parametru al evoluţiei sclerozei
multiple. Factorul de multiplicare şi relaţia sa cu scorul EDSS
13.00 – 14.00 Masă de prânz
14.00 – 15.30 Simpozioane paralele:
Simpozion ştiinţifi c – Terapia de modifi care a evoluţiei bolii Parkinson – Sala Bucureşti
Simpozion ştiinţifi c – Noi strategii antitrombotice în prevenţia accidentelor vasculare
cerebrale – Sala Roma
15.45 – 17.15 Simpozioane paralele:
Simpozion ştiinţifi c – Noi strategii terapeutice în epilepsie (I) – Sala Bucureşti
Simpozion ştiinţifi c – Strategii neuroprotectoare potenţiale în afecţiunile neurologice
– Sala Roma
17.30 – 19.00 Simpozioane paralele:
Simpozion ştiinţifi c – Noi strategii terapeutice în epilepsie (II) – Sala Bucureşti
Simpozion ştiinţifi c – Noi orizonturi în protecţia cardio- şi cerebro-vasculară – Sala Roma
19.00 – 20.00 Adunarea Generală SNR – Sala Bucureşti
10 ROMANIAN JOURNAL OF NEUROLOGY – VOLUME XI, SUPPLEMENT 1, 2012
Sâmbătă, 19.05.2012
09.00 – 10.40 Noutăţi de ultimă oră în neurologie – comunicări orale în plen (D.F. Mureşanu,
A. Stan, O. Băjenaru, I. Mîndruţă) – Sala Bucureşti
Moderatori: Prof. A. Câmpeanu, Conf. I. Buraga
10.40 – 11.00 Pauză de cafea
11.00 – 14.00 Simpozion ASNER (Asoc. Societatea de Neurofi ziologie Electrodiagnostică din
România)
Moderatori: Dr. T. Lupescu, Dr. M. Moldovan
11.00 – 12.00 F. Amzica (Montreal, Canada) – Rolul proteinelor Kir 4.1 în scleroza
multiplă şi epilepsie
12.00 – 12.30 I. Mîndruţă, J. Ciurea, A. Barborică – Electroencefalografi a intracraniană
stereotactică ca metodă de evaluare prechirugicală în epilepsie. Prezentare
de caz
12.30 – 12.50 A. Cobzaru, M. Moldovan – Experienţa unui electromiografi st român în
Danemarca: de la planifi care la scrierea raportului
12.50 – 13.10 B. Florea – Rolul EEG în diagnosticul encefalopatiilor difuze – ce adaugă
imageriei cerebrale?
13.10 – 13.50 T. Lupescu, A. Atanasiu – Aportul diagnostic al EMG în neuropatiile toxice,
metabolice şi nutriţionale
13.50 – 14.00 Discuţii
14.00 – 14.15 Închiderea Congresului
Posterele vor fi expuse în Sala Bucureşti, unde se vor susţine şi comunicările orale, după cum urmează:
de miercuri, 16.05.2012, orele 12.00 – până joi, 17.05.2012, orele 13.45, posterele pentru tema „Scleroza
multiplă“; de joi, 17.05.2012, orele 14.00, până vineri, 18.05.2012, orele 13.00 – posterele pentru tema
„Manifestări neurologice în boli metabolice, toxice şi carenţiale“, iar de vineri, 18.05.2012, orele 13.30,
până sâmbătă, 19.05.2010, orele 14.00 – posterele pentru tema „Varia“. Secretariatul Congresului nu este
responsabil pentru posterele care nu sunt ridicate la momentele indicate mai sus.

DOWNLOAD PDF

Publicat de:

Administrator

In data de:

17 April 2012

Accesat de:

9581