Skip to main content

Primul anunţ - AL XX-LEA CONGRES AL SOCIETĂŢII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA - BUCUREŞTI, 14 - 18 NOIEMBRIE 2022

Screenshot 2022 07 12 at 16.07.46

SUB EGIDA

UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

CAROL DAVILA”

BUCUREŞTI

SOCIETATEA DE NEUROLOGIE DINROMÂNIA ȘI

FUNDAȚIA SOCIETĂȚII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA

Picture 1

Organizează

 

AL XX-LEA CONGRES

AL SOCIETĂŢII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA

 

- Primul anunţ -

 

BUCUREŞTI, 14 - 18 NOIEMBRIE 2022

Congres virtual

www. neurology.ro

Comitetul ȘTIINȚIFIC al CELUI de al XX-lea CONGRES al

SOCIETĂŢII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA

 

 

 1. Prof. Dr. Cristina Tiu – Preşedinte al Comitetului de Organizare, Preşedinte al SNR, Bucureşti

2.     Prof. Dr. Bogdan Popescu – fost Preşedinte al SNR, Bucureşti

3.     Prof. Dr. Dafin Fior Mureşanu -  fost Preşedinte al SNR, Cluj-Napoca

4.     Conf. Dr. Cristina Panea – Preşedinte viitor ales al SNR, București

5.     Acad. Prof. Dr. Constantin Popa, Bucureşti

6.     Prof. Dr. Lăcrămioara Perju Dumbravă, Cluj- Napoca

7.     Prof. Dr. Mihaela Simu, Timişoara

8.     Prof. Dr. Rodica Bălaşa, Tg. Mureș

9.     Prof. Dr. Radu Tănăsescu, Nottingham, Marea Britanie

10.  Prof. Dr. Dan Cuciureanu, Iaşi

11.  Prof. Dr. Corina Roman, Sibiu

12.  Șef lucrări Dr. Carmen Albu, Craiova

13.  Conf. Dr. Cristian Falup Pecurariu, Braşov

14.  Șef lucrări Dr. Ioana Mîndruţă, Bucureşti

15.  CS II, Dr. Florina Anca Antochi, Bucureşti 

16.  Dr. Tudor Lupescu, Bucureşti

17.  Dr. Mihai Titus Vasile, Bucuresti- secretar general al SNR

18.  CSII Dr. Adina Roceanu, Bucuresti- trezorier SNR

 

COMITETUL LOCAL DE ORGANIZARE

 

Dr. Raluca Nistor

Dr. Amalia Ene

Dr. Athena Ribigan

Dr. Elena Terecoasă

Maria Niţoi

 

Picture 1

Cuvânt înainte

Stimați colegi,

 

Anul acesta sărbătorim 20 de ani de la înființarea Societății de Neurologie din România. Un moment de bilanț, în care se împletesc trei stări de spirit: nostalgie, pentru vremurile mai liniștite, pline de entuziasmul care însoțește orice început, dârzenie, absolut necesară pentru a rezista ritmului haotic cotidian, și visare, când ne îngăduim să făurim în gând o lume mai bună.

Înființarea SNR și construirea unei comunități științifice moderne în neurologia românească vor rămâne pentru totdeauna legate de numele domnului Prof. Dr. Ovidiu Alexandru Băjenaru, dar, cu gândul la un viitor mai bun, fiecare dintre noi poate contribui pentru a face din societatea noastră un organism viu, activ, care să ne reprezinte.Vă aștept la cel de al XX-lea Congres al SNR, vă invit să vă alăturați societății ca membrii activi și aștept propuneri pentru alte tipuri de activități educaționale sau de suport pe care le-ați considera utile pentru dumneavoastră.

 

Cu deosebită considerație,

Prof. Dr. Cristina Tiu

Președinte SNR 

Picture 1sign

 

 

 

 

INFORMAȚII GENERALE:

 

Având în vederee situația epidemiologică incertă, congresul se va desfăşura şi anul acesta online, fiind al treilea congres naţional virtual al SNR, după cele desfăşurate în acelaşi format în 2020 și 2021.

Așa cum ne-am obișnuit, Societatea de Neurologie din România organizează un curs care anul acesta va avea loc în data  de 14 noiembrie 2022 și va avea ca temă „Tulburările neurocognitive -diagnostic și tratament” , coordonator de curs, domnul Prof. Dr. Bogdan Ovidiu Popescu.

 

Cel de al - XX –lea Congres al SNR 2022 este onorat de o prestigioasă participare naţională şi internaţională şi va avea următoarele teme:

 

 • Neurodegenerarea în patologia neurologică
 • Neurologia la intersecția specialităților
 • Varia

 

Alegerea temei privind Neurodegenerarea a fost determinată de acumularea informațiilor științifice cu implicații diagnostice și terapeutice privind fenomenele neurodegenerative, în multiple domenii de patologie neurologică.

În cadrul temei Neurologia la intersecția specialităților, dorim să marcăm cei 20 de ani de existență ai SNR prin organizarea, în colaborare cu alte instituţii medicale şi asociaţii profesionale medicale din România, a unor simpozioane științifice care să evidențieze complexitatea situațiilor cu care se confruntă un neurolog în practica zilnică.

De asemenea, continuăm să vă aducem date actuale din ghidurile recent publicate, și vom organiza și în acest an, conform tradiţiei, o sesiune dedicată medicilor rezidenţi în Neurologie.

Pentru că îngrijirea unui pacient este întotdeauna o muncă de echipă, am considerat util să organizăm și în acest an sesiuni educative dedicate asistenților medicali.

Secretariatul Ştiinţific al Congresului funcţionează până la data de 04.10.2022 la Clinica de Neurologie S.U.U.B., tel. (021) 318 05 20. Adresa: Prof. Dr. Cristina Tiu, Societatea de Neurologie din România, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, Clinica de Neurologie, et. IX, Splaiul Independenţei 169, sector 5, 050098, Bucureşti, adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pe adresa site-ului web al SNR (www.neurology.ro) veți găsi informaţii actualizate periodic despre  Congresul Naţional Virtual al Societăţii de Neurologie din România 2022.

 

Persoană de contact:

Secretar General S.N.R.

Dr. Mihai Vasile, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

SECRETARIATUL ORGANIZATORIC AL CONGRESULUI SNR 2022:

 

Partenerul nostru tradiţional care se ocupă de aspecte precum înregistrarea participanţilor, aspecte tehnice legate de accesul la lucrările congresului, înregistrarea eventuală şi ulterior încarcarea în platforma online a prezentărilor pentru speakeri, este firma Logos Consult, telefon de contact    0724.289.238, persoana de contact - doamna Venița Doană, adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

INFORMAȚII LEGATE DE PLATA TAXEI DE PARTICIPARE LA CONGRESUL SNR 2022:

 

 • EXTREM DE IMPORTANT - TAXELE DE PATICIPARE LA CONGRESUL SNR 2022 TREBUIE PLĂTITE INDIVIDUAL DE CĂTRE FIECARE MEDIC
 • Pentru companiile care doresc să susțină participarea la Congres a unor medici, vă rugăm să contactați trezorierul SNR, dr Adina Roceanu, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Se află în stadiu avansat introducerea plății online, prin platforma Eu Plătesc.ro. Sub rezerva unor dificultăți neprevăzute care să nu permită finalizarea acestei modificări, taxa va putea fi achitată și prin transfer bancar, la fel ca în anii anteriori (vezi mai jos)
 • Taxa de participare la al-XIX-lea Congres al SNR, va putea fi achitată și prin transfer bancar sau depunere de numerar la bancă,  în contul contul BCR, sucursala sectorului 5, Bucureşti, către:

 Societatea de Neurologie din România, cont: RO24RNCB0076029420400001

 

Vă rugăm ca după achitarea taxei de participare la Congres prin transfer bancar, să trimiteţi o copie a chitanţei bancare, numele şi prenumele medicului cu menţiunea „taxă de participare la congresul SNR 2022” prin e-mail, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Taxe de participare la cel de al-XX-lea Congres virtual al SNR – 2022

Screenshot 2022 07 12 at 16.04.33 1

EXTREM DE IMPORTANT:

 

 • TAXA DE PARTICIPARE PENTRU CONGRESUL SNR 2022 VA PUTEA FI PLĂTITĂ PÂNĂ LA DATA DE 04. 11.2022
 • ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR LA CONGRESUL SNR 2022  VA ÎNCEPE CU DATA DE 01.08.2022 PE PLATFORMA ONLINE DEDICATĂ CE VA PUTEA FI ACCESATĂ DIN SITE-UL SNR - www. neurology.ro
 • ÎNSCRIEREA ESTE ABSOLUT NECESARĂ PENTRU A VĂ PUTEA TRIMITE LINKUL DE ACCES LA LUCRĂRILE CONGRESULUI
 • PARTICIPAREA LA CURS ESTE ACCESIBILĂ  DOAR PARTICIPANȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONGRESUL SNR 2022

 

REZUMATE SI ADRESE DE E-MAIL DESTINATE:

 

Vă rugăm să trimiteţi rezumatele lucrărilor pe care doriţi să le prezentaţi în cadrul celui de-al XX lea Congres al SNR 2022 pe adresa de e-mail oficială:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Termene limită pentru trimiterea rezumatelor lucrărilor propuse pentru Congresul SNR 2022:

 • Termenul limită până la care aşteptăm titlurile şi autorii lucrărilor propuse pentru prezentările orale în cadrul Congresului SNR 2022 este de Acest termen este necesar pentru a putea obţine creditarea cu puncte EMC la CMR
 • Termenul limită până la care aşteptăm rezumatele în limba engleză şi română este 15.09.2022

Instrucţiuni pentru rezumatele lucrărilor trimise:

 

 • Rezumatele trebuie să aibă obligatoriu variante in limba română şi engleză, fiecare de maxim 250 de cuvinte, trebuie să conţină numele (iniţiale ale prenumelor + nume de familie, indiferent de sexul autorilor), şi adresa oficială a autorilor.
 • Autorul care va prezenta lucrarea va fi trecut cu litere aldine (bold).
 • Rezumatele trebuie editate ca documente Word, nu este posibilă includerea de figuri sau tabele, şi ele vor fi ataşate mesajului electronic
 • În mesajul electronic vă rugam să includeti și un număr de telefon unde autorii pot fi contactați, secțiunea pentru care este trimisă lucrarea şi forma de prezentare pentru care autorii optează, comitetul de organizare rezervându-şi dreptul de a accepta sau nu lucrările, iar pentru cele acceptate de a decide forma de prezentare
 • Rezumatele care nu au fost trimise până la 15.09.2022 nu vor putea fi luate în considerare și nu vor mai fi publicate în suplimentul Romanian Journal of Neurology
 • Majoritatea lucrărilor acceptate vor fi prezentate sub formă de poster
 • Comisia de evaluare a posterelor va selecta in funcţie de calitatea ştiinţificǎ a acestora, un număr de lucrări care se vor dovedi a fi cele mai valoroase ştiinţific,urmând ca autorii sǎ le dezvolte sub forma a cate unui articol ştiinţific ce va fi publicat într-un număr viitor al revistei Romanian Journal of Neurology

 

CREDITAREA CU PUNCTE EMC A EVENIMENTELOR:

 

 • Congresul SNR 2022 va fi creditat de către Colegiul Medicilor din România cu ore de educaţie medicală continuă (EMC). Numărul de puncte EMC va fi înscris pe diploma de participare ce va eliberat începând cu acest an online, după congres, pe site-ul SNR - www. neurology.ro, secțiunea congrese SNR după ce va fi completat şi depus chestionarul de evaluare a Congresului SNR 2022.
 • Conform deciziei 12/29.06.2018 a Colegiului Medicilor din România, Anexa 2, capitolul II, articolul 11, litera c) privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă, medicii participanţi vor putea primi diploma de participare cu orele de EMC dacă au prezentat la înscriere codul unic de identificare al medicului CUIM alături de date precum nume, prenume, specialitate, grad profesional/ didactic. Codul unic de identificare al medicului (CUIM) se regăseşte pe formularul nou de membru al Colegiului Medicilor sau poate fi obţinut de la fiecare Colegiu al Medicilor regional în mod individual de către fiecare medic.
 • VĂ RUGĂM RESPECTUOS SĂ PREZENTAȚI LA ÎNSCRIEREA LA CONGRES CODUL UNIC DE IDENTIFICARE A MEDICULUI – CUIM.

 

VĂ AȘTEPTĂM LA CEL DE-AL XX-LEA CONGRES VIRTUAL AL SNR,

14-18 NOIEMBRIE 2022

 

 

Acest anunţ a fost editat şi distribuit de către Societatea de Neurologie din România.

 

Publicat de:

Administrator

In data de:

12 July 2022

Accesat de:

3409