Skip to main content

Primul Anunt - Congres SNR 2016

SOCIETATEA DE NEUROLOGIE DINROMÂNIA

FUNDATIA SOCIETATII DE NEUROLOGIE DIN ROMANIA

ŞI

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

CAROL DAVILA

BUCUREŞTI

 

Organizează

AL XIV-LEA CONGRES

AL SOCIETĂŢII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA

- Primul anunţ -

BUCUREŞTI, 18-21 MAI 2016

www. neurology.ro

 

Comitetul ȘTIINȚIFIC al celui de al XIV-lea CONGRES al

SOCIETĂŢII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA

Prof. Dr. Dafin Fior Mureșanu (Președinte SNR), Cluj-Napoca

Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru (Președinte de onoaread vitamSNR), București

Prof. Dr. Bogdan O. Popescu (Președinte viitor SNR), București

Prof. Dr. Alexandru Șerbănescu, București

Acad. Prof. Dr. Constantin Popa, București

Prof. Dr. Cristian Dinu Popescu, Iași

Prof. Dr. Lăcrămioara Perju-Dumbravă, Cluj-Napoca

Prof. Dr. Cornelia Zaharia, Craiova

Prof. Dr. Mihaela Simu, Timișoara

Conf. Dr. Cristina Panea, București

Prof. Dr. Rodica Bălașa, Târgu Mureș

Conf. Dr. Cristina Tiu, București

Prof. Dr. Ioan Buraga, București

Dr. Radu Tănăsescu, București

Dr. Ioana Mîndruță, București

Dr. Mihai Vasile (Secretar General SNR), București

Dr. Adina Roceanu (Trezorier SNR), București

 

COMITETUL LOCAL DE ORGANIZARE

Dr. Florina Antochi

Dr. Amalia Ene

Dr. Ana Cobzaru

Dr. Dan Popescu

Dr. Gabriela Mihăilescu

Dr. Alexandra Oprișan

Maria Niţoi

 

 

Manifestarea, onorată de o prestigioasă participare internaţională, va avea următoarele teme:

  • Terapii biologice ȋn afecţiunile neurologice

  • Interferenţe cardiologice ȋn neurologie

  • Bolile neurologice rare

  • Varia

și se va desfăşura la Bucureşti, Centrul de evenimente Crystal Palace Ballrooms, Calea Rahovei 198A (în apropierea Palatului Parlamentului).

Secretariatul Ştiinţific al Congresului funcţionează până la data de 15.04.2016 la Clinica de Neurologie S.U.U.B., tel. (021) 312 30 10, fax (021) 312 81 02. Adresa: Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru, Societatea de Neurologie din România, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, Clinica de Neurologie, et. IX, Splaiul Independenţei 169, sector 5, 050098, Bucureşti.

Pe adresa site-ului web al SNR (www.neurology.ro) veti puteţi găsi informaţii la zi despre activitatea SNR şi Congresul Naţional de Neurologie 2016.

 

Persoană de contact:

Secretar General S.N.R.

Dr. Mihai Vasile, e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Secretariatul Organizatoric al Congresului, care rezolvă toate problemele legate de evidenţa plăţii taxei de participare, locul de desfăşurare al congresului şi cocteilurilor, cazarea participanţilor şi alte detalii organizatorice, este asigurat de firma Romania Travel Plus, tel: (021) 230 51 10, fax: (021) 230 50 42, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Cu excepţia problemelor legate de programul ştiinţific şi a acelora legate de plata cotizației de membru al societăţii, vă rugăm insistent ca orice întrebări să fie adresate secretariatului organizatoric.

Cotizația de membru al Societăţii de Neurologie din România este, pentru anul 2016, 200 RON pentru medicii specialişti şi primari şi 100 RON pentru medicii rezidenţi. Vă rugăm să achitaţi cotizațiile de membru cât mai curând posibil (până la sfârşitul lunii martie 2016), pentru a face posibilă plata cotizaţiei S.N.R. la societăţile europeană şi mondială. De asemenea, avem rugămintea să păstraţi chitanţa emisă de banca unde aţi efectuat plata. Pentru a putea beneficia de plata unei taxe reduse de participare la Congresul Naţional de Neurologie 2016 este necesar, de asemenea, să achitaţi cotizația de membru cât mai devreme, chiar în avans, dacă doriţi să vă încadraţi la categoriile de reduceri prin plată anticipată (a se vedea tabelul de mai jos). Vă rugăm ca după achitareacotizației de membrusă trimiteţi o copie a chitanţei bancare şi numele scris cu negru, cu majuscule, împreună cu menţiunea: „cotizația de membru al S.N.R.” prin fax, la numărul (021) 312 81 02.

 

Taxa de participare la Congres cât şi cotizația de membru al Societăţii vor putea fi achitate în contul BCR, sucursala sectorului 5, Bucureşti, către Societatea de Neurologie din România, cont: RO24RNCB0076029420400001. Vă rugăm ca după achitarea taxei de participare la Congres să trimiteţi o copie a chitanţei bancare şi numele scris cu negru, cu majuscule, împreună cu menţiunea: „taxă de participare la Congres” prin fax, la numărul (021) 230 50 42 (Tricolor 21).

În acelaşi timp, vă anunţăm că pentru participanţii la Congres care nu vor achita taxa de participare până la 15.04.2016, comitetul de organizare nu se angajează să ofere o mapă completă şi nici să asigure rezervarea locurilor de cazare.

Cazarea participanţilor poate fi rezervată, prin agenţia Romania Travel Plus la

Tel : 021/2305110, fax : 021/2305042.

 

Taxa de participare la Congresul Naţional de Neurologie 2016

 

 

Membri ai Societăţii de Neurologie din România

Nemembri

Perioada efectuării plăţii

Primari sau specialişti

Rezidenţi

Primari sau specialişti

Rezidenţi

01.11.2015 12.02.2016

200 lei

100 lei

250 lei

150 lei

13.02.2016 15.04.2016*

250 lei

150 lei

350 lei

200 lei

Pe loc, în momentul înscrierii

350 lei

200 lei

450 lei

250 lei

*După 15.04.2016 nu se vor mai putea achita cotizaţiile de membru şi taxele de participare prin contul bancar al Societăţii, întrucât nu va mai exista timpul necesar procesării înregistrării.

Vă rugăm să trimiteţi rezumatele lucrărilor pe care doriţi să le prezentaţi prin intermediul poştei electronice pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 25.03.2016, pentru a face posibilă tipărirea acestora în suplimentul Romanian Journal of Neurology. Rezumatul trebuie să aibă obligatoriu variante română şi engleză, fiecare de maxim 250 de cuvinte, trebuie să conţină numele (iniţiale ale prenumelor +nume de familie, indiferent de sexul autorilor),şi adresa oficială a autorilor. Autorul care va prezenta lucrarea va fi trecut cu litere aldine (bold). Rezumatele trebuie editate ca documente Word, nu este posibilă includerea de figuri sau tabele, şi ele vor fi ataşate mesajului electronic. În mesajul electronic vă rog să includeti și un număr de telefon unde autorii pot fi contactați, secțiunea pentru care este trimisă lucrarea şi forma de prezentare pentru care autorii optează, comitetul de organizare rezervându-şi dreptul de a accepta sau nu lucrările iar pentru cele acceptate de a decide forma de prezentare.

Rezumatele primite după 25.03.2016 nu vor mai fi luate în considerare și nu vor mai fi publicate în suplimentul Romanian Journal of Neurology. Majoritatea lucrărilor acceptate vor fi prezentate sub formă de poster.

Acest anunţ a fost editat şi distribuit de către Societatea de Neurologie din România în colaborare cu compania Worwag Pharma Romania.

Publicat de:

Administrator

In data de:

30 September 2015

Accesat de:

11674