Skip to main content

Update - Programul celui de-al XIV- lea CONGRES AL SOCIETĂŢII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA - BUCUREŞTI 18-21 MAI 2016

PROGRAMUL STIINTIFIC AL CELUI DE-AL 14-LEA CONGRES AL SOCIETATII DE NEUROLOGIE DIN ROMANIA

(SCIENTIFIC PROGRAMME OF THE 14-th NATIONAL CONGRESS OF the ROMANIAN SOCIETY OF NEUROLOGY)

Dubrovnik novi fl v2

PROGRAMUL STIINTIFIC AL CELUI DE-AL 14-LEA CONGRES AL SOCIETATII DE NEUROLOGIE DIN ROMANIA

(SCIENTIFIC PROGRAMME OF THE 14-th NATIONAL CONGRESS OF

the ROMANIAN SOCIETY OF NEUROLOGY)

MIERCURI 18 MAI 2016 (WEDSNEDAY 18 MAY 2016)

 • 08.30 – 12.30:

  • CURS SATELIT: DIAGNOSTICUL SI TRATAMENTUL DISTONIILOR NEUROMUSCULARE” (SATELLITE TEACHING COURSE „DIAGNOSIS AND TREATMENT OF NEUROMUSCULAR DYSTONIA”)

   • Moderatori (Chairpersons) :

 • Prof.Dr. Ovidiu Bajenaru

 • Conf.Dr. Cristina Panea

 • 08.30 - 09.00:

  • Clasificarea şi fiziopatogenia distoniilor” („Classification and pathophisiology of dystonias”) – Prof. Dr.Ovidiu Bajenaru (Romania)

 • 09.00 - 09.30:

  • Examenul clinic al pacientului cu distonie („Clinical examination of the patient with dystonia”) – Conf. Dr. Cristina Panea (Romania)

 • 09.30 -10.00:

  • Examenul neuroelectrofiziologic al distoniilor” („Electroneurophysiological examination of dystonias”) – Dr. Amalia Ene (Romania)

 • 10.00 -10.30:

  • Pauza de cafea (Coffee break)

 • 10.30 -11.00:

  • Terapia prin stimulare cerebrala profunda a distoniilor(„DBS treatment of dystonia”) – Prof. Dr. Bogdan Popescu (Romania)

 • 11.00 - 11.30:

  • Particularitǎţi farmacoclinice ale utilizǎrii toxinei botulinice in terapia distoniilor(„Pharmaco-clinical particularities of botulinum toxin in the treatment of dystonia”) – Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru (Romania)

 • 11.30 – 12.00:

  • Experienţa clinica personala în terapia distoniilor(„Clinical experience in the treatment of dystonia” – Prof. Dr. Dirk Dressler (Germany)

 • 12.00 – 12.30:

   • Test de evaluare (Evaluation test)

 • 12.30:

  • Deschiderea Secretariatului tehnic al Congresului (Opening of the technical secretariat of Congress)

 • 12.30 – 13.00:

  • Masa de prânz (Lunch)

 • 13.00 – 19.10:

  • Simpozioane educaţionale organizate de FSNR (Educational symposia organised by the Foundation of the Romanian Society of Neurology)

   • Moderatori (Chairpersons):

    • Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru

    • Conf. Dr. Cristina Tiu

 • 13.00 – 13.30:

  • Managementul bolii Parkinson recent diagnosticate”

Management of recently diagnosed PD” – Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru (Romania)

 • 13.30 -14.00:

  • Brain-specific mechanisms of immune response in MS - Prof. Wofgang Brück (Germany)

 • 14.00 – 14.30:

  • Sixt-year experience with ALEMTUZUMAB in relapsing remitting and progressive MS – Prof. Bart van Wijmeersch (Belgium)

 • 14.30 – 14.40:

  • Discutii ( Discussions )

 • 14.40-15.00:

  • Pauza de cafea (Coffee break)

 • 15.00 – 17.30

   • Moderatori (Chairpersons):

    • Prof. Dr. Mihaela Simu

    • Conf. Dr. Radu Tanasescu

 • 15.00 – 15.30:

  • Activitatea bolii la pacientul cu SM: cum o definim, cum o controlam”(„ Disease activity in multiple sclerosis – how to define, how to control it ?”- Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru (Romania)

 • 15.30 – 16.00:

  • « Redefinirea eficacității în scleroza multiplǎ  - de la studii la experiența clinică » (« Redefining efficacy in multiple sclerosis – from clinical trials to clinical experience » - Prof. Dr. Mihaela Simu (Romania)

 • 16.00 – 16.30:

  • « Prognostic favorabil prin diagnostic precoce în LMP - studiu de caz » (« Favorable prognosis by early diagnosis in PML – case presentation ») - Conf. Dr. Cristina  Tiu (Romania)

 • 16.30 – 17.00:

  • « Mobilitatea în SM – importanță și tratament » (« Mobility in MS – importance and treatment ») - Conf.Dr.  Radu Tanasescu (Romania)

 • 17.00 – 17.10:

  • Discuţii (Discussions)

 • 17.10-17.30:

  • Pauzǎ de cafea (Coffee break)

 • 17.30 – 19.10:

   • Moderatori (Chairpersons):

    • Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru

    • Prof. Dr. Rodica Balasa

 • 17.30 – 18.00:

  • Balancing safety and efficacy in MS treatment decisions” – Prof. Dr. C. D. Popescu (Romania)

 • 18.00 – 18.30:

  • Longterm outcomes matter in MS treatmentProf. Dr. Rodica Balasa (Romania)

 • 18.30 – 19.00:

  • The first electronic device to improve adherence in RR-MS patients” – Prof. Dr. Mihaela Simu (Romania)

 • 19.00 -19.10:

  • Discutii (Discussions)

 • 19.30:

  • Cocktail de deschidere al Congresului (Opening cocktail )

JOI 19 MAI 2016 (THURSDAY 19 MAY 2016)

 • 08.30 - 09.00:

  • DESCHIDEREA OFICIALA A CONGRESULUI (OFFICIAL OPENING OF THE CONGRESS)

  • Moderatori (Chairpersons):

   • Prof.Dr. Dafin Fior Muresanu

   • Prof. Dr.Ovidiu Bajenaru

 • 09.00 – 10.00:

  • Conferinţa de onoare „Gheorghe Marinescu” (Honorary Conference „Gheorghe Marinescu”):

   • Essential and late onset aging related tremor - Prof. Dr. Günther Deuschl (Germany) – President of the European Academy of Neurology

 • 10.00 – 10.20:

  • Pauzǎ de cafea (Coffee break)

 • 10.20 – 11.30: Presidential Conference:

    • Moderatori ( Chairpersons ):

     • Prof. Dr. Bogdan Popescu

     • Conf. Dr. Valeria Tudorica

  • 10:20 – 10:50

   • Rolul interventiei farmacologice in neuroprotectie si neuroreabilitare – “Yin si Yang”(„The “Yin and Yang” of pharmacological therapy in brain protection and recovery”) – Prof. Dr. Dafin Fior Muresanu – President of Romanian Society of Neurology

  • 10.50 – 11.30:

   • New oral treatments in MS bringing to daily practice– Prof. Dr. Mar Tintoré (Spain)

 • 11.30 – 13.10:

  • Prezentǎri orale: „Terapii biologice în bolile neurologice” (Oral presentations: „ Biological therapies in neurological disorders”)

 • 11.30 – 11.50:

  • Terapiile biologice în boala Alzheimer și afecțiunile înrudite” (“Biological therapies in Alzheimer’s disease and related disorders”) – Prof. Dr. Bogdan Popescu (Romania)

 • 11. 50 – 12.10:

  • Imunoglobulinele cu administrare intravenoasă versus alte terapii imune pentru tratamentul formei severe de sindrom Guillain-Barre în unitățile de terapie intensivă neurologică” („Intravenous immunoglobulin vs other immunomodulatory therapies of severe Guillain-Barré syndrome in neurologic critical care units”) – Conf. Dr. Cristina Panea (Romania)

 • 12.10 – 12.30 :

  • Despre oameni si virusuri: retrovirusurile umane endogene si scleroza multipla » (« Of men and viruses: endogenous retroviruses in humans and multiple sclerosis”) – Conf. Dr. Radu Tanasescu (Romania)

 • 12.30 – 12.50 :

  • « Profilul periferic al citokinelor la pacientii cu SM-RR trataţi cu anticorpi monoclonali » (« Peripheric profile of citokines in patients with RR-MS treated with monoclonal antibodies ») – Prof. Dr. Rodica Balasa (Romania)

 • 12.50-13.10 :

  • « Disfunctia oligodendrocitara si a precusorilor oligodendrocitari in scleroza multipla si potentiale tinte terapeutice pentru terapiile de remielinizare » (« Dysfunction of oligodendrocytes and oligodendrocyte progenitors in multiple sclerosis and potential therapeutic targets for remyelinating therapies”) – Dr. Adriana Dulamea (Romania)

 • 13.10 – 13.20 :

  • Discutii ( Discussions )

 • 13.20 – 14.00 :

  • Pauzǎ de prânz (Lunch)

 • 14.00 – 20.00

  • Simpozioane educaţionale organizate de FSNR (Educational symposia organised by the Foundation of the Romanian Society of Neurology) – « Boli neurologice genetice şi boala Parkinson » (Neurological genetic disorders and Parkinson’s disease)

 • 14.00 – 17.10

   • Moderatori (Chairpersons) :

    • Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru

    • Prof. Dr. Dafin Fior Muresanu

 • 14.00 – 14.30:

  • « The importance of effective dosing of anti-Parkinson medication - practical considerations » - Prof.Dr. Fabrizio Stocchi ( Italy )

 • 14.30-15.00 :

  • « Early therapeutic intervention in PD: improving long-term outcomes » - Prof.Dr. Jaime Kulisevsky (Spain)

 • 15.00 – 15.30 :

  • « Implications of Impulse Control Disorders in Parkinson Disease » – Prof. Dr. Paolo Stanzione (Italy)

 • 15.30 – 16.00 :

  • « Polineuropatia din amiloidoza cu mutatie la transtiretina » (« Polyneuropathy in TTR amilodosis ») – Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru (Romania)

 • 16.00 – 16.50 :

  • « TTR- FAP - international experience » - Prof. Dr. Theresa Coelho (Portugal)

 • 16.50 – 17.00 :

  • Discutii (Discussions)

 • 17.10 – 17.30 :

  • Pauzǎ de cafea (Coffee break)

 • 17.30 – 20.00

  • Moderatori (Chairpersons) :

 • Prof. Dr. Bogdan Popescu

 • Conf. Dr. Aurora Constantinescu

 • 17.30 – 18.10 :

  • « Boala Parkinson avansata – o constelatie complexa de manifestari clinice » (« Advanced Parkinson’ s disease – a complex constellation of clinical manifestations ») – Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru (Romania)

 • 18.10 – 18.30 :

  • « Abordarea multidisciplinarǎ a terapiei cu levodopa – carbidopa gel intestinal la pacientul cu boala Parkinson avansatǎ » (« Multidisciplinary approach of therapy with LCIG in patients with advanced Parkinson’s disease ») – Prof. Dr. Bogdan Popescu (Romania)

 • 18.30 – 18.50 :

  • « Rolul gastroenterologului in cadrul echipei multidisciplinare in terapia pacientilor cu boala Parkinson avansata » (« Role of gastroenterologist in the multidisciplinary team of care in patients with advanced Parkinson’s disease ») – Prof. Dr. Cristian Gheorghe (Romania)

  • 18.50 – 19.20 :

   • « Somnolenţa diurnǎ în boala Parkinson ; existǎ soluţii ? » (« Excessive daily somnolence in Parkinson’ s disease : there are solutions ? ») – Prof.Dr. Ovidiu Bajenaru (Romania)

  • 19.20 – 19.50 :

   • « Noi date etiopatogenice şi soluţii terapeutice în narcolepsie » (« New etiopathogenic considerations and new therapeutic solutions in narcolepsy ») – Dr. Ioana Mindruta (Romania)

  • 19.50 – 20.00 :

   • Discuţii (Discussions)

VINERI 20 MAI 2016 (FRIDAY 20 MAY 2016)

 • 08.30 – 10.10:

  • Sesiune de comunicǎri orale - „ Boli neurologice rare” (Oral communications – „ Rare neurological disorders”)

  • Moderatori (Chairpersons):

   • Prof. Dr. Cristian Dinu Popescu

   • Prof. Dr. Ioan Buraga

 • 08.30 – 08.50:

  • Pahimeningită hipertrofică intracraniană dependentă de IgG4 relevată de cefalee zilnică cronică” („IgG4-related intracranial hypertrophic pachymeningitis revealed by chronic daily headache”) – Dr. Inimioara Cojocaru (Romania)

 • 08.50 – 09.10:

  • Aspecte imagistice cerebrale ale unor cauze rare de AVC și episoade simulând un AVC” („Cerebral imaging of some rare causes of stroke and stroke-like episodes”) – Conf.Dr. Sorin Tuta (Romania)

 • 09.10 – 09.30:

  • Distrofia musculara Duchenne (DMD) – Aspecte actuale de diagnostic și management al pacientului” („Duchenne muscular dystrophy (DMD) – actual data in the diagnosis and patient’s management”) – Dr. Niculina Butoianu (Romania)

 • 09.30 – 09.50:

  • Degenerescenţa corticobazală” („Corticobasal degeneration”) – Dr. Cristian Falup - Pecurariu (Romania)

 • 09.50 – 10.00:

  • Discuţii (Discussions)

 • 10.00 – 10.30:

  • Pauzǎ de cafea (Coffee break)

 • 10.30 – 12.10

  • Sesiune de comunicǎri orale – „ Interferenţe cardiologice în neurologie” (Oral communications – „ Cardiologic interferences in neurology”)

   • Moderatori (Chairpersons):

    • Dr. Florina Antochi

    • Conf. Dr. Sorin Tuţǎ

 • 10.30- 10.50:

  • Opţiuni terapeutice noi în migrenǎ în era „post- triptani(„New options in migraine treatment in “post-triptan” era”) – Dr. Adina Roceanu (Romania

 • 10.50 – 11.10:

  • Tulburǎrile neurocognitive dupǎ procedurile de cardiologie intervenţionalǎ” („Post procedural neuro-cognitive impairment in interventional cardiology”) – Dr. Florina Antochi (Romania)

 • 11.10 – 11.30:

  • Biomarkeri în accidentul vascular cerebral- o poartă către medicina personalizată” („Biomarkers in stroke - a gate toward personalized medicine”) – Conf. Dr. Cristina Tiu (Romania)

 • 11.30 – 11.50:

  • Există o legătură între foramen ovale patent și AVC ischemic criptogenic?” („Is there a relationship between PFO and cryptogenic ischemic stroke?”) – Prof. Dr. Mihaela Simu (Romania)

 • 11.50 – 12.10:

  • Actualitǎţi privind relaţia fibrilatie atrialǎ non-valvularǎ - AVC” („Current considerations about relationship between non-valvular atrial fibrillation and stroke”) – Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru (Romania)

 • 12.10 – 12.20:

  • Discutii ( Discussions )

 • 12.20 – 12.40:

  • Noi carti medicale - prezentare ( New medical books presentation )

 • 12.40 – 13.30:

  • Adunarea Generalǎ a SNR (Annual Meeting of SNR members)

 • 13.30 – 14.00:

  • Pauzǎ de prânz (Lunch)

 • 14.00 – 15.30:

  • Simpozion educaţional organizat de FSNR (Educational symposium organised by the Foundation of the Romanian Society of Neurology) – „Noi paradigme in neuroprotectie si neuroreabilitare dupa leziuni cerebrale vasculare si traumatice

( New paradigms in neuroprotection and neurorehabilitation after vascular and traumatic brain lesions”)

   • Moderatori (Chairpersons):

    • Prof. Dr. Dafin Fior Muresanu

    • Conf. Dr. Dan Cuciureanu

 • 14.00 – 14.30:

  • Noi date clinice in neuroreabilitarea precoce in accidentul vascular cerebral ischemic acut – studiul clinice actuale” („ New clinical data in early neurorehabilitation after stroke – new clinical trials”) – Prof. Dr. Dafin Fior Muresanu (Romania)

 • 14.30 – 15.00:

  • Preventia si tratamentul tulburarilor neurocognitive dupa traumatismele cranio-cerebrale” („Treatment of neurocognitive deficits and prevention of dementia after TBI”) – Prof. Dr. Anton Alvarez (Spain)

 • 15.00 – 15.30:

  • De la studii clinice randomizate la studii clinice observationale -"CREGS trial" („Rigorous evaluation combined with real life studies - the CREGS trial”)Dr. Axel Kohlmetz (Austria)

 • 15.30 – 16.30:

  • Simpozion comun al FSNR şi Societatea de Neuropatie Diabeticǎ din România ( Joint Symposiumof FSNR and the Romanian Society of Diabetic Neuropathy )

   • Moderatori (Chairpersons):

    • Prof. Dr.Ovidiu Bajenaru

    • Prof. Dr. Dafin Fior Muresanu

 • 15.30 – 15.50:

  • Diagnosticul neuropatiei diabetice - abordare interdisciplinara” („Diagnosis of diabetic neuropathy – an interdisciplinary approach”) - Dr. Armand Frasineanu (Romania)

 • 15.50 – 16.10:

  • Neuropatia diabetica – tratament cauzal si patogenetic. De ce? Cand?” („Diabetic neuropathy – etiopathogenical treatment. Why ? When?”) - Prof. Dr. Gabriela Radulian (Romania)

 • 16.10 – 16.30:

  • Piciorul diabetic – perspectiva reumatologului” („Diabetic foot – a rheumatologist perspective”) - Prof. Dr. Simona Rednic (Romania)

 • 16.30 – 16.50:

  • Pauzǎ de cafea (Coffee break)

 • 16.50 – 17.50:

  • Simpozion educaţional organizat de FSNR - „Interferenţe cardiologice în neurologie” (Educational symposium organised by the Foundation of the Romanian Society of Neurology – „Cardiological interferences in neurology”)

   • Moderatori (Chairpersons):

    • Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru

    • Conf. Dr. Cristina Tiu

 • 16.50 – 17.20:

  • Avantaje şi limite ale terapiei antiagregante plachetare actuale în prevenţia AVC” („ Advantages and limits of actual antiplatelet therapy in prevention of stroke”) Conf. Dr. Tiu Cristina (Romania)

 • 17.20 – 17.50:

  • Sunt noile antiagregante plachetare o soluţie terapeuticǎ superioarǎ în AIT şi AVC minor?” („ Are novel antiplatelet drugs a superior therapeutic solution for TIA or minor stroke ?”) - Prof Dr. Ovidiu Bajenaru (Romania)

 • 17.50 – 19.20 :

  • Dezbatere: „Rolul NOACs în prevenţia AVC cardioembolic şi a complicaţiilor tromboembolice asociate AVC(„Debate: „ Role of NOACs in prevention of cardioembolic stroke and thromboembolic complications associated with stroke”)

   • Moderator (Chairman):

    • Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru

   • Participanţi (Participants):

    • Prof. Dr. Bogdan Popescu

    • Conf. Dr. Cristina Tiu

    • Conf. Dr. Sorin Tuta

 • 19.20- 19.50:

  • Prevenţia AVC cardioembolic la pacienţii cu risc vascular înalt” ( „Prevention of cardioembolic stroke in patients with high vascular risk”) – Conf. Dr. Cristina Tiu (Romania)

 • 19.50 – 20.00:

  • Discutii ( Discussions )

SAMBATA 21 MAI 2016 (SATURDAY 21 MAY 2016)

SALA BUCURESTI

 • 08.30 – 09.30:

  • Comunicǎri orale – Varia (Oral communications – Varia)

   • Moderatori (Chairpersons):

    • Dr. Raluca Nistor

    • Dr. Mihai Vasile

 • 08.30 – 08.50:

  • Complicatiile cerebrale induse de hiponatremie” („Cerebral complications caused by hyponatremia”) – Conf. Dr. Aurora Constantinescu (Romania)

 • 08.50 – 09.10:

  • Noi cercetări privind terapii medicamentoase moderne în scopul ameliorării rezultatelor recuperatorii la pacienţi cu traumatism cranio-cerebral în stadiul subacut/ postacut/ subcronic(„New research regarding modern drug therapies aiming to improve the rehabilitative outcomes in patients with traumatic brain injury in subacute /postacute/ subchronic stage”) – Prof. Dr. Gelu Onose (Romania)

 • 09.10 – 09.30:

  • Simptomele tractului urinar inferior (STUI) la pacientii cu dementa si patologii conexe” („Lower urinary tract symptoms (LUTS) in dementia patients and dementia associated disorders”) – Dr. Manu Marin (Romania)

 • 09.30 – 10.00:

  • Fazele prevenţiei medicale în neurologie” („Steps of medical prevention in neurology”) – Prof. Dr. Alexandru Serbanescu (Romania)

 • 10.00 – 10.30:

  • De ce si la cine sa administram combinatii in doze fixe in tratamentul hipertensiunii arteriale?” („Why and whom to treat arterial hypertension with fixed drug combinations ?”) – Conf. Dr. Roxana Darabont (Romania)

 • 10.30- 11.00:

  • Durerea neuropaticǎ în diabetul zaharat şi afecţiuni inflamatorii – o provocare terapeuticǎ” („Neuropathic pain in diabetes and inflammatory diseases – a therapeutic challenge”) - Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru (Romania)

 • 11.00 – 11.20:

  • Pauzǎ de cafea (Coffee break)

 • 11.20 – 13.00:

  • Sesiune interactivǎ – „Diagnosticul diskineziilor” (prezentari de cazuri video ) (Interactive session – „Diagnosis of dyskinesias” (video-case presentations)

   • Moderator (Chairman):

    • Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru

 • 11.20 – 11.50:

  • Clasificarea şi principiile de diagnostic în diskineziile neuromusculare(„Classification and principles of diagnosis of dyskinesias”) – Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru (Romania)

 • 11.50 – 12.40:

  • Sesiune video (Video-case session):

   • Participanti (Participants):

    • Prof. Cristian Dinu Popescu

    • Dr. Josef Szasz

    • Dr. Amalia Ene

    • Dr. Adina Craciunoiu

    • Dr. Dan Popescu

 • 12.40 – 13.00:

  • Rolul examenului electrofiziologic în practica clinicǎ – experienţa pe parcursul unui an de zile într-un institut neurologic modern” („The role of electroneurophisiology in the clincial practice – one year experience in a modern neurological institute”) – Dr. Tudor Lupescu (Romania)

 • 13.00 – 13.20

  • Acordarea premiilor SNR şi FSNR pentru cele mai valoroase postere (Awarding the best posters in the Congress )

 • 13.20 – 13.30:

  • Inchiderea oficialǎ a congresului (Official closing of the congress)

SAMBATA 21 MAI 2016 (SATURDAY 21 MAY 2016)

SALA VIENA ( VIENA Hall )

 • 09.30 – 11.00:

  • Simpozionul Societǎţii Române de Neuropatologie:

   • Moderatori (Chairpersons):

    • Dr. Marilena Alexianu

    • Dr. Alexandra Bastian

 • 09.30 – 10.00:

  • Examenul histopatologic în bolile neuromusculare cu implicare cardiacă” („Histopathological examination in neuromuscular diseases with cardiac involvement”) – Dr. Alexandra Bastian (Romania)

 • 10.00 – 10.30:

  • Sindrom Guillain-Barré sau neuromiopatie a pacientului critic ?” („Guillain-Barré syndrome or critical illness neuromyopathy ?”) – Dr. Inimioara Cojocaru (Romania)

 • 10.30 – 11.00:

  • Stressul de reticul endoplasmatic - prieten sau dusman in patogenia bolilor neuromusculare ?” („Endoplasmic reticulum stress - friend or foe in the pathogenesis of neuromuscular diseases?”) – Dr. Emilia Manole (Romania)

 • 11.00 – 14.00:

  • Intalnirea anualǎ a ASNER (Annual meeting of ASNER) –„ Când neurofiziologia face diferenţa în diagnosticul bolilor neurologice?” („When electroneurophysiology makes the difference in the diagnosis of neurological disorders ? ”)

   • Moderatori (Chairpersons):

    • Dr. Ioana Mindruta

    • Dr. Tudor Lupescu

  • Concurs de cazuri clinice pentru medicii rezidenţi şi tineri specialişti în neurologie (National contest of clinical cases for residents and young specialists in neurology)

DESCARCATI PROGRAMUL IN FORMAT DOC

Publicat de:

Administrator

In data de:

14 April 2016

Accesat de:

7915