Skip to main content

Misiune

Misiunea Societății Române de Neurologie

Societatea Română de Neurologie a devenit de la momentul înființării sale în 2002 un pilon esențial în evoluția și progresul neurologiei în România.

Misiunea Societății de Neurologie din România este de a promova și apăra interesele profesionale și sociale ale tuturor medicilor neurologi din România.

Societatea reprezintă mediul prin care membri ei își pot exprima poziția sau pot iniția acțiuni colective, promovând totodată comunicarea, schimburile de idei și experiență profesională între aceștia.

Este responsabilitatea Societății de Neurologie din România de a contribui la dezvoltarea profesională și științifică a membrilor săi. Prin organizarea de evenimente științifice la nivel național și local și prin crearea unei platforme pentru diseminarea rapidă și facilă a informațiilor de interes științific, Societatea de Neurologie din România urmărește să promoveze creșterea nivelului academic la nivel național.

Nu în ultimul rând, una dintre misiunile Societății de Neurologie din România este de a continua lunga tradiție a școlii de Neurologie românești, de a păstra vie memoria neurologilor români care au cucerit noi orizonturi ale cunoașterii, de  îi promova pe cei care se evidențiază prin rezultate profesionale de excepție, de a pregăti noi generații de tineri neurologi să ducă tradiția mai departe.