Limba Romãna
  English Language
Conferința Națională Alzheimer 2011
 
Limba Romãna
English Language


Avem deosebita onoare să vă invităm la Conferința
Națională Alzheimer pe care Societatea Română
Alzheimer o va organiza în București, în perioada
18-20 februarie 2011.
Vor fi dezbătute toate etapele managementului în
domeniul demențelor - recunoașterea simptomelor
precoce, criteriile de diagnostic, posibilitățile de depistare
precoce și de diferențiere a tipului de demență în condițiile
clinice obișnuite, mecanisme etiopatogenice, intervenţiile
terapeutice farmacologice și non-farmacologice, serviciile
de îngrijire disponibile, aspecte legislative și etice.
Prelegerile vor fi susținute de speakeri de înaltă ținută,
aleși pentru experiența în domeniu și pentru calitățile
deosebite de comunicare.
Conferința Națională Alzheimer va fi un prilej pentru a ne
informa asupra progreselor înregistrate în cercetare și în
îngrijire ca și acela de a elabora strategii realiste pentru
viitor.
Vom fi deosebit de onorați de participarea dumneavoastră,

DESCARCA PROGRAM