Skip to main content

Implementarea unei Rețele de Cercetare în Calitatea Îngrijirilor Pacienților cu AVC: o poveste de succes a colaborării europene

IRENE COST foto Split

Sub conducerea Prof. Robert Mikulik (CZ) și Prof. Natan Bornstein (IL), Implementarea unei Rețele de Cercetare în Calitatea Îngrijirilor Pacienților cu AVC  (Acțiunea IRENE COST) a îmbunătățit semnificativ monitorizarea calității îngrijirii pacienților cu accident vascular cerebral în Europa în ultimii 4 ani și jumătate.

În centrul Acțiunii IRENE COST a fost dezvoltarea unei strategii de măsurare a calității îngrijirii pacienților cu AVC. Efortul a dat roade, îndrumând țările din Europa de Est să-și stabilească strategiile naționale individuale în măsurarea calității îngrijirilor acordate pacienților cu AVC.

Dincolo de rezultatele sale tangibile, IRENE a jucat, de asemenea, un rol esențial în formarea unei rețele internaționale cuprinzând peste 188 de experți din 30 de țări europene și învecinate. Această rețea a devenit un centru pentru schimbul de cunoștințe, colaborare și inovare în domeniul monitorizării și îmbunătățirii îngrijirilor pacienților cu accident vascular cerebral.

Folosind puterea unității, IRENE a colaborat în mod eficient cu diverse entități globale, cum ar fi Organizația Europeană pentru AVC (ESO) sau Inițiativa ANGELS, și a sprijinit punerea în aplicare a Planului de Acțiune pentru AVC în Europa (SAP-E). Acest spirit de colaborare a avut ecou prin cele patru întâlniri anuale majore desfășurate în Moldova, Armenia, Cehia și Croația, toate concentrate pe îmbunătățirea calității îngrijirilor pacienților cu AVC.

În plus, IRENE a întreprins 23 de misiuni științifice, încurajând tineri cercetători, în special din Europa de Est. Aceste misiuni au fost esențiale în transmiterea de noi abilități și metodologii în tratamentul AVC și în stimularea colaborărilor între instituțiile europene. Recunoscând contribuțiile remarcabile ale cercetătorilor, opt persoane din țări precum Polonia, Cehia, Croația, Estonia și Grecia au avut ocazia să-și prezinte cercetările la forumuri internaționale.

Educația și dezvoltarea competențelor au fost pietrele de temelie ale inițiativei IRENE. Au fost lansate numeroase programe de formare, care abordează subiecte cheie, cum ar fi comunicarea științifică, vizualizarea datelor în sistemul de sănătate și abilități practice precum screening-ul disfagiei. Subliniind importanța reabilitării, mai multe inițiative au fost direcționate către îmbunătățirea îngrijirii post-accident vascular cerebral, în special în regiunile în care astfel de practici sunt în curs de dezvoltare.

Chiar dacă durata oficială a acțiunii IRENE COST s-a încheiat, spiritul și impulsul pentru excelență în monitorizarea și îmbunătățirea calității îngrijirilor pacienților cu AVC va dăinui, promițând un viitor mai strălucit pentru domeniu în întreaga Europă.

 

Implementarea unei Rețele de Cercetare în Calitateai Îngrijirilor Pacienților cu AVC – IRENE, Nr. CA18118 a fost susținută de Cooperarea Europeană COST în Știință și Tehnologie.

sigle

 

 

 

 

Publicat de:

Administrator

In data de:

09 October 2023

Accesat de:

1692