Thursday, September 28, 2023

Societatea de Neurologie din România încurajează toţi tinerii medici neurologi absolvenţi ai examenului de specialitate să susţină examenul de medic neurolog european - “Fellow of the European Board of Neurology (FEBN)". Cea de-a 12-a sesiune de examinare - EUROPEAN BOARD OF NEUROLOGY EXAMINATION va avea loc in data de 22 mai 2020, la Paris, în cadrul Congresului EAN. Pentru detalii suplimentare accesaţi linkul: https://www.uems-neuroboard.org/web/index.php/uems-ebn-examination.

EXTREM DE IMPORTANT!

Venind în sprijinul tinerilor colegi neurologi din România, am hotărât să sprijinim participarea dumneavoastră la acest examen. Astfel, tinerii colegi absolvenţi ai examenului de specialitate cu media de absolvire mai mare de nota 9, care au o recomandare în scris de la şeful clinicii în care şi-au desfăsurat activitatea, pot solicita în scris Comitetului Executiv al Societăţii de Neurologie in România, sprijinul financiar privind plata taxei de participare la EUROPEAN BOARD OF NEUROLOGY EXAMINATION. Această solicitare scrisă însoţită de documentele amintite (diploma de absolvire/ adeverintă de absolvire alături de scrisoarea de recomandare din partea şefului de clinică) vor fi trimise prin poştă rapidă pe adresa: Spitalul Universitar de Urgentă Bucureşti, Clinica de Neurologie, etajul 9, Splaiul Independenţei nr 169, sector 5 Bucureşti, destinatari putând fi ori Domnul Prof. Univ. Dr Ovidiu Băjenaru – Preşedintele de Onoare ad vitam al SNR oi domnul Dr. Mihai Vasile – secretarul general al SNR.