Skip to main content

Al VIII -lea Congres al Societatii de Neurologie din Romania (Primul Anunt)

 

SOCIETATEA DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA ŞI

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

„CAROL DAVILA” BUCUREŞTI

 
Ne pare  rau dar acest articol nu este disponibil in Romana.
Organizează
AL VIII-LEA CONGRES AL SOCIETĂŢII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA
- Primul anunţ - BUCUREŞTI 19-22 MAI 2010 www. neurology.ro

 

Limba Romãna
English Language
Comitetul de ȘTIINȚIFIC al CONGRESULUI SOCIETĂŢII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA
 
Preşedinte:
Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru
Preşedinte de onoare:
Prof. Dr. Alexandru Şerbănescu
 
Vicepreședinți:
Prof. Dr. Ioan Mărginean
Prof. Dr. Cristian Popescu
Prof. Dr. Mihaela Simu
 
Comitet director:
Conf. Dr. Rodica Bălașa
Conf. Dr. Ioan Buraga
Prof. Dr. Ana Câmpeanu
Prof. Dr. Dafin Mureşanu
Conf. Dr. Cristina Panea
Prof. Dr. Lăcrămioara Perju-Dumbravă
Prof. Dr. Constantin Popa
Conf. Dr. Cristina Tiu
Prof. Dr. Marina Ţicmeanu
Prof. Dr. Cornelia Zaharia
 
Secretar General:
Șef lucr. Dr. Bogdan O. Popescu
 
Trezorier:
Dr. Adina Roceanu
 
Comitet local:
Dr. Florina Antochi
Dr. Ioana Mîndruţă
Dr. Mihai Vasile
Maria Niţoi
 
Manifestarea, onorată de o prestigioasă participare internaţională, va avea următoarele teme:
  • Tulburări de mers, echilibru și comportament în bolile neurologice
  • Boli neurologice rare
  • Varia
Şi se va desfăşura la Bucureşti, pavilioanele ROMEXPO, sala „Nicolae Titulescu”.
 
Secretariatul Ştiinţific al Congresului funcţionează până la data de 15.04.2010 la Clinica de Neurologie S.U.U.B., tel. (021) 318 05 02, fax (021) 312 81 02. Adresa: Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru, Societatea de Neurologie din România, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, Clinica de Neurologie, et. IX, Splaiul Independenţei 169, sector 5, 050098, Bucureşti.
Pe adresa site-ului web al SNR (www.neurology.ro) puteţi găsi informaţii la zi despre activitatea SNR şi Congresul Naţional de Neurologie 2010.
 
Persoană de contact:
Secretar General S.N.R.
Dr. Bogdan O. Popescu, e-mail: bogdan_ovidiu_popescu@yahoo.com
 
Secretariatul Organizatoric al Congresului, care rezolvă toate problemele legate de evidenţa plăţii taxei de participare, locul de desfăşurare al congresului şi coctailurilor, cazarea participanţilor şi alte detalii organizatorice, este asigurat de firma Romania Travel Plus , tel: (021) 230 51 10, fax: (021) 230 50 42, e-mail: veni@rotravelplus.com. Cu excepţia problemelor legate de programul ştiinţific şi a acelora legate de plata taxei de membru al societăţii, vă rugăm insistent ca orice întrebări să fie adresate secretariatului organizatoric.
 
Taxa de membru al Societăţii de Neurologie din România este, pentru anul 2010, 200 lei pentru medicii specialişti şi primari şi 100 lei pentru medicii rezidenţi. Vă rugăm să achitaţi taxele de membru cât mai curând posibil (până la sfârşitul lunii martie 2010), pentru a face posibilă plata cotizaţiei S.N.R. la societăţile europeană şi mondială. De asemenea, avem rugămintea să păstraţi chitanţa emisă de banca unde aţi efectuat plata. Pentru a putea beneficia de plata unei taxe reduse de participare la Congresul Naţional de Neurologie 2010 este necesar, de asemenea, să achitaţi taxa de membru cât mai devreme, chiar în avans dacă doriţi să vă încadraţi la categoriile de reduceri prin plată anticipată (a se vedea tabelul de mai jos). Vă rugăm ca după achitarea taxei de membru să trimiteţi o copie a chitanţei bancare şi numele scris cu negru, cu majuscule, împreună cu menţiunea: „taxa de membru al S.N.R.” prin fax, la numărul (021) 312 81 02.
 
 
Taxa de participare la Congres cât şi taxa de membru al Societăţii vor putea fi achitate în contul BCR, sucursala sectorului 5, Bucureşti, către Societatea de Neurologie din România, cont: RO24RNCB0076029420400001. Vă rugăm ca după achitarea taxei de participare la Congres să trimiteţi o copie a chitanţei bancare şi numele scris cu negru, cu majuscule, împreună cu menţiunea: „taxă de participare la Congres” prin fax, la numărul (021) 230 50 42 (Tricolor 21).
În acelaşi timp, vă anunţăm că pentru participanţii la Congres care nu vor achita taxa de participare până la 15.04.2010, comitetul de organizare nu se angajează să ofere o mapă completă şi nici să asigure rezervarea locurilor de cazare.
Cazarea participanţilor poate fi rezervată, prin agenţia Romania Travel Plus la
Tel : 021/2305110, fax : 021/2305042.
Taxa de participare la Congresul Naţional de Neurologie 2010
 
Ne pare rau dar  acest articol nu este disponibil in Romana.
 
* După 15.04.2010 nu se vor mai putea achita cotizaţiile de membru şi taxele de participare prin contul bancar al Societăţii, întrucât nu va mai exista timpul necesar procesării înregistrării.
Vă rugăm să trimiteţi rezumatele lucrărilor pe care doriţi să le prezentaţi prin intermediul poştei electronice pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 15.03.2010, pentru a face posibilă tipărirea acestora în suplimentul Romanian Journal of Neurology. Rezumatul trebuie să aibă obligatoriu variantă română şi engleză, fiecare de maxim 250 de cuvinte, trebuie să conţină numele (iniţiale ale prenumelor + nume de familie, indiferent de sexul autorilor), şi adresa oficială a autorilor. Autorul care va prezenta lucrarea va fi trecut cu litere aldine (bold). Rezumatele trebuie editate ca documente Word, nu este posibilă includerea de figuri sau tabele, şi ele vor fi ataşate mesajului electronic. În mesajul electronic vă rog să includeti și un număr de telefon unde autorii pot fi contactați, secțiunea pentru care este trimisă lucrarea şi forma de prezentare pentru care autorii optează, comitetul de organizare rezervându-şi dreptul de a accepta sau nu lucrările iar pentru cele acceptate de a decide forma de prezentare.
Rezumatele primite după 15.03.2010 nu vor mai fi luate în considerare. Majoritatea lucrărilor trimise vor fi prezentate sub formă de poster.
Acest anunţ a fost editat şi distribuit de către Societatea de Neurologie din România în colaborare cu compania Worwag Pharma Romania.
 
 
 

 

 

 

 
 

Publicat de:

Administrator

In data de:

20 October 2009

Accesat de:

6514