Skip to main content

Al X-lea Congres Al Societatii De Neurologie Din Romania

SOCIETATEA DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA ŞI

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE CAROL DAVILA” BUCUREŞTI

Organizează

AL X-LEA CONGRES AL SOCIETĂŢII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA

- Primul anunţ -

BUCUREŞTI

16-19 MAI 2012

www. neurology.ro

 

 

Comitetul ȘTIINȚIFIC al CONGRESULUI

SOCIETĂŢII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA

 Preşedinte:

Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru

Preşedinte de onoare:

Prof. Dr. Alexandru Şerbănescu

 Vicepreședinți:

Prof. Dr. Ioan Mărginean

Prof. Dr. Cristian Popescu

Prof. Dr. Mihaela Simu

 Comitet director:

Conf. Dr. Rodica Bălașa

Conf. Dr. Ioan Buraga

Prof. Dr. Ana Câmpeanu

Prof. Dr. Dafin Mureşanu

Conf. Dr. Cristina Panea

Prof. Dr. Lăcrămioara Perju-Dumbravă

Acad. Prof. Dr. Constantin Popa

Conf. Dr. Cristina Tiu

Prof. Dr. Marina Ţicmeanu

Prof. Dr. Cornelia Zaharia

 Secretar General:

Dr. Bogdan O. Popescu

 Trezorier:

Dr. Adina Roceanu

 Comitet local:

Dr. Florina Antochi

Dr. Ioana Mîndruţă

Dr. Mihai Vasile

Maria Niţoi

 

Manifestarea, onorată de o prestigioasă participare internaţională, va avea următoarele teme:

  • Scleroza multiplă

  • Manifestări neurologice în boli metabolice, toxice și carențiale

  • Varia

și se va desfăşura la Bucureşti, Centrul de evenimente Crystal Palace Ballrooms, Calea Rahovei 198A (în apropierea Palatului Parlamentului).

Congresul SNR va găzdui în 2012 și Primul simpozion al Consiliului Român al Creierului (Romanian Brain Council).

 

Secretariatul Ştiinţific al Congresului funcţionează până la data de 01.04.2012 la Clinica de Neurologie S.U.U.B., tel. (021) 312 30 10, fax (021) 312 81 02. Adresa: Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru, Societatea de Neurologie din România, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, Clinica de Neurologie, et. IX, Splaiul Independenţei 169, sector 5, 050098, Bucureşti.

Pe adresa site-ului web al SNR (www.neurology.ro) veti puteţi găsi informaţii la zi despre activitatea SNR şi Congresul Naţional de Neurologie 2012.

 

Persoană de contact:

Secretar General S.N.R.

Dr. Bogdan O. Popescu, e-mail: bogdan_ovidiu_popescu@yahoo.com

 

Secretariatul Organizatoric al Congresului, care rezolvă toate problemele legate de evidenţa plăţii taxei de participare, locul de desfăşurare al congresului şi coctailurilor, cazarea participanţilor şi alte detalii organizatorice, este asigurat de firma Romania Travel Plus , tel: (021) 230 51 10, fax: (021) 230 50 42, e-mail: veni@rotravelplus.com. Cu excepţia problemelor legate de programul ştiinţific şi a acelora legate de plata taxei de membru al societăţii, vă rugăm insistent ca orice întrebări să fie adresate secretariatului organizatoric.

 

Taxa de membru al Societăţii de Neurologie din România este, pentru anul 2012, 200 RON pentru medicii specialişti şi primari şi 100 RON pentru medicii rezidenţi. Vă rugăm să achitaţi taxele de membru cât mai curând posibil (până la sfârşitul lunii martie 2012), pentru a face posibilă plata cotizaţiei S.N.R. la societăţile europeană şi mondială. De asemenea, avem rugămintea să păstraţi chitanţa emisă de banca unde aţi efectuat plata. Pentru a putea beneficia de plata unei taxe reduse de participare la Congresul Naţional de Neurologie 2012 este necesar, de asemenea, să achitaţi taxa de membru cât mai devreme, chiar în avans dacă doriţi să vă încadraţi la categoriile de reduceri prin plată anticipată (a se vedea tabelul de mai jos). Vă rugăm ca după achitarea taxei de membru să trimiteţi o copie a chitanţei bancare şi numele scris cu negru, cu majuscule, împreună cu menţiunea: „taxa de membru al S.N.R.” prin fax, la numărul (021) 312 81 02.

 

 

Taxa de participare la Congres cât şi taxa de membru al Societăţii vor putea fi achitate în contul BCR, sucursala sectorului 5, Bucureşti, către Societatea de Neurologie din România, cont: RO24RNCB0076029420400001. Vă rugăm ca după achitarea taxei de participare la Congres să trimiteţi o copie a chitanţei bancare şi numele scris cu negru, cu majuscule, împreună cu menţiunea: „taxă de participare la Congres” prin fax, la numărul (021) 230 50 42 (Tricolor 21).

În acelaşi timp, vă anunţăm că pentru participanţii la Congres care nu vor achita taxa de participare până la 01.04.2012, comitetul de organizare nu se angajează să ofere o mapă completă şi nici să asigure rezervarea locurilor de cazare.

Cazarea participanţilor poate fi rezervată, prin agenţia Romania Travel Plus la

Tel : 021/2305110, fax : 021/2305042.

 

 

 

 

Taxa de participare la Congresul Naţional de Neurologie 2012

 

 

Membri ai Societăţii de Neurologie din România

Nemembri

Perioada efectuării plăţii

Rezidenţi

Primari sau specialişti

Rezidenţi

01.11.2011 – 15.02.2012

100 lei

250 lei

150 lei

16.02.2012 – 01.04.2012*

 

150 lei

350 lei

200 lei

Pe loc, în momentul înscrierii

200 lei

450 lei

250 lei

* După 01.04.2012 nu se vor mai putea achita cotizaţiile de membru şi taxele de participare prin contul bancar al Societăţii, întrucât nu va mai exista timpul necesar procesării înregistrării.

 

 

Vă rugăm să trimiteţi rezumatele lucrărilor pe care doriţi să le prezentaţi prin intermediul poştei electronice pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 15.03.2012, pentru a face posibilă tipărirea acestora în suplimentul Romanian Journal of Neurology. Rezumatul trebuie să aibă obligatoriu variante română şi engleză, fiecare de maxim 250 de cuvinte, trebuie să conţină numele (iniţiale ale prenumelor + nume de familie, indiferent de sexul autorilor), şi adresa oficială a autorilor. Autorul care va prezenta lucrarea va fi trecut cu litere aldine (bold). Rezumatele trebuie editate ca documente Word, nu este posibilă includerea de figuri sau tabele, şi ele vor fi ataşate mesajului electronic. În mesajul electronic vă rog să includeti și un număr de telefon unde autorii pot fi contactați, secțiunea pentru care este trimisă lucrarea şi forma de prezentare pentru care autorii optează, comitetul de organizare rezervându-şi dreptul de a accepta sau nu lucrările iar pentru cele acceptate de a decide forma de prezentare.

Rezumatele primite după 15.03.2012 nu vor mai fi luate în considerare și nu vor mai fi publicate în suplimentul Romanian Journal of Neurology. Majoritatea lucrărilor acceptate vor fi prezentate sub formă de poster.

 

 

Acest anunţ a fost editat şi distribuit de către Societatea de Neurologie din România în colaborare cu compania Worwag Pharma Romania.

Publicat de:

Administrator

In data de:

05 January 2012

Accesat de:

12744